Entries by Jo Warnier

Wat hebben een start up, een scale up en een f*ck up gemeen?

Celebrate fuck ups
Allemaal zijn ze positief! Jazeker, ook een fuck up kan positief zijn. Een start up en scale up worden zakelijk gekenmerkt door innovatie, interessante uitdagingen, managen van groei, omgaan met groeistuipen, doorzetten, samenwerken, ‘out of the box’ denken, investeren en verzin maar alle andere positieve associaties. Maar een onderneming in zwaar weer krijgt al heel snel...

Wij zijn gestart

contact_05-alexandre-godreau-510220-unsplash
BizBuzzerz is een feit. Een uniek samenwerkingsverband van drie ervaren ondernemers die hun krachten bundelen. Op financieel, commercieel en juridisch gebied kunnen wij ondernemers en hun organisaties helpen om verdere groei te realiseren of hun te behoeden van misstappen die hun bedrijf schaadt. Veel ondernemers 'gaan maar door' en wachten totdat 'het wel goed komt'....